Sigurimi për Aksidentet dhe Shëndetin


1. Sigurimi nga aksidentet personale.

2. Sigurimi i shendetit ne Shqiperi i cili mbulon:

  •  Shpenzimet per mjekun e pergjithshem dhe mjekun specialist,
  •  Kontrolle diagnostikuese me rreze X,
  •  Kimioterapi dhe radioskopi,
  •  Kontrollet Check Up,
  •  Kirurgji ditore,
  •  Medikamente me recete te mjekut specialist.

3. Sigurimi i shendetit ne udhetim per personat qe udhetojne jashte shtetit, i cili mbulon shpenzimet mjeksore emergjente e te papritura.

4. Sigurimi I shendetit me spitalin Amerikan, I cili ofron Sigurimin e Shendetit Vullnetar duke ofruar kontrolle parandaluese, check up falas 1 here ne vit dhe gjithashtu mbulon te gjitha shpenzimet mjeksore ne rast semundje apo aksidenti deri ne 5,000 euro ne vit.

5. Sigurimi I jetes se Vizitorit, resident ne Shqiperi,

6. Sigurimin e nxenesve dhe studenteve.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1