Sigurimi i veprimtarise se bankave


1. Sigurimi nga Jobesueshmeria e punonjesve, qe mbulon demet financiare si rrjedhoje e veprimeve jo te ndershme te punonjesve te bankave.

2. Sigurimi i parave ne kasaforte, i cili mbulon demet e pesuara si rrjedhoje e veprimeve te dhunshme nga forca te jashtme, si vjedhja me thyerje, grabitja, zhdukja misterioze,etj.

3. Sigurimi i parave ne udhetim, i cili mbulon demtimin e tyre gjate transportit.

4. Sigurimi ndaj Çeqeve te falsifikuara.

5. Sigurimi ndaj kartmonedhave te falsifikuara

6. Sigurimi ndaj demtimit te zyrave e permbajtjeve nga vjedhja apo grabitja (perjashtuar kompjuterat dhe pajisjet periferike).

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1