Sigurimi për Pasurinë dhe Biznesin


1. Sigurimi baze nga zjarri ,rrufete, eksplozionin, renien e objekteve fluturuese nga lart, heqja e mbeturinave, dhe rreziqet shtese si:

  • termeti
  • stuhite
  • permbytjet
  • bresheri
  • reshqitja e tokes
  • thyerja e xhamave

2. Sigurimi nga nderprerja e biznesit, ku ju perfitoni demshperblim per fitimin e munguar.

3. Sigurimi nga vjedhja, ku ju perfitoni demshperblim per sendet e vjedhura.

4. Sigurimi i kulturave bujqesore dhe i blegtorise, ku ju perfitoni demshperblim per demtimin e kulturave bujqesore nga bresheri, stuhia, permbytja, shtrengata si dhe ngordhja e kafsheve per shkak te semundjeve te ndryshme, helmimeve aksidenale nga ushqimi dhe uji apo nderhyrjeve kirurgjikale ndaj tyre.

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1