Contact Us


Rruga Themistokli Germenji

Fax: +355 4 235 088

Tel: +355 4 2230 506

St. “Themistokli Gërmenji” No. 3/1

Info@atlantik.com.al

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1

‘Atlantik’ Insurance Company is the third private company in the insurance trade market in Albania

Navigation

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

h

Nipt: K11807008V

St. "Themistokli Gërmenji" No. 3/1