Na Kontaktoni


Rruga Themistokli Germenji

Fax: +355 4 235 088
Tel: +355 4 2230 506
Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1
info@atlantik.com.al
Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve.
Tel: +355 4 2230 506
Fax: +355 4 235 088
h
Nipt: K11807008V
Rr “Themistokli Gërmenji” No. 3/1