Apliko për Punë


Përkushtimi dhe ambicia e stafit te Atlantik për ti ofruar klientëve tanë një shërbim sa me cilësor , është rruga jonë drejt suksesit. Ky progres i arritur është frut i punës se punonjësve tanë , dhe gjithashtu rëndësisë së  veçantë që i kushtohet  rekrutimit të personave me përgatitjen dhe ambicien e duhur dhe zhvillimit personal duke nxitur potencialin e çdo punonjësi.

Për te aplikuar per cdo vend vakant pune në Atlantik , jeni të mirëpritur të dërgoni CV-në tuaj në email-n tonë  info@atlantik.com.al .

Stafi ynë do t’ju kontaktoj në kohën me të shpejtë!

OFERTE PER VEND TE LIRE TE PUNE

 Shoqëria e Sigurimeve “Atlantik” Sh.a shpall ofertën për vend te lire pune ne pozicionin:
Specialist IT

 

Kandidati duhet te plotësoje kushtet e mëposhtme:

√ Te ketë kete kryer Universitetin ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, Dega Informatike
√ Te ketë aftësi te mira komunikuese
√ Te kete aftesi te mira pune ne grup
 Te kete njohuri te gjuheve te huaja (perben avantazh)

Dokumentat qe kërkohen për aplikim:

1. Kërkese
2. Curriculum Vitale
3. Diplome e noterizuar
4. Liste notash e noterizuar
5. Certifikata për kualifikime

Dokumentat te dorëzohen  ne   Drejtorinë Qendrore te shoqërisë  “Atlantik” ne adresën:
“Rruga Themistokli Gërmenji” . nr.3/1, Tirane , Tel: (04) 2230 506  , Fax (04) 2235 088 , e-mail : info@atlantik.com.al

 

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve ne Shqiperi.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

Nipt: K11807008V

Rr "Themistokli Gërmenji" No. 3/1