Apliko për Punë


Përkushtimi dhe ambicia e stafit te Atlantik për ti ofruar klientëve tanë një shërbim sa me cilësor , është rruga jonë drejt suksesit. Ky progres i arritur është frut i punës se punonjësve tanë , dhe gjithashtu rëndësisë së  veçantë që i kushtohet  rekrutimit të personave me përgatitjen dhe ambicien e duhur dhe zhvillimit personal duke nxitur potencialin e çdo punonjësi.

Për te aplikuar per cdo vend vakant pune në Atlantik , jeni të mirëpritur të dërgoni CV-në tuaj në email-n tonë  info@atlantik.com.al .

Stafi ynë do t’ju kontaktoj në kohën me të shpejtë!

OFERTE PER VEND TE LIRE TE PUNE

 Shoqëria e Sigurimeve “Atlantik” Sh.a shpall ofertën për vend te lire pune ne pozicionin:

Specialist IT

 

Kandidati duhet te plotësoje kushtet e mëposhtme:

√ Te ketë kete kryer Universitetin ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, Dega Informatike

√ Te ketë aftësi te mira komunikuese

√ Te kete aftesi te mira pune ne grup

 Te kete njohuri te gjuheve te huaja (perben avantazh)

Dokumentat qe kërkohen për aplikim:

1. Kërkese

2. Curriculum Vitale

3. Diplome e noterizuar

4. Liste notash e noterizuar

5. Certifikata për kualifikime

 

OFERTE PER VEND TE LIRE TE PUNE

 Shoqëria e Sigurimeve “Atlantik” Sh.a shpall ofertën për vend te lire pune ne pozicionin:

Inxhinier Mekanik

 

Kandidati duhet te plotësoje kushtet e mëposhtme:

Kandidati duhet te kete kryer Universitetin e Inxhinierise Mekanike .

Kandidati duhet te kete eksperience ne fushen e inxhinierise, preferohet me shume ai qe  ka punuar me vleresimin e mjeteve   motorrike   apo demeve te mjeteve motorrike.

Te ketë aftësi te mira komunikuese

Te kete aftesi te mira pune ne grup

Te kete njohuri te gjuheve te huaja (perben avantazh)

Dokumentat qe kërkohen për aplikim:

1. Kërkese

2. Curriculum Vitale

3. Diplome e noterizuar

4. Liste notash e noterizuar

5. Certifikata për kualifikime

 

Dokumentat te dorëzohen  ne   Drejtorinë Qendrore te shoqërisë  “Atlantik” ne adresën:
“Rruga Themistokli Gërmenji” . nr.3/1, Tirane , Tel: (04) 2230 506  , Fax (04) 2235 088 , e-mail : info@atlantik.com.al

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve ne Shqiperi.

Tel: +355 4 2230 506

Fax: +355 4 235 088

Nipt: K11807008V

Rr "Themistokli Gërmenji" No. 3/1